Τα μαθήματα στον χώρο μας γίνονται καθημερινές καθώς και Σαββατοκύριακα και αφορούν όλα τα επίπεδα.

Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν τμήματα για αρχάριους (με έναρξη νέων τμημάτων κυρίως κάθε Οκτώβριο, Φεβρουάριο και  Μάρτιο – ανάλογα πάντα με τη ζήτηση)

  • τμήματα για μεσαίο επίπεδο
  • τμήματα προχωρημένου επιπέδου
  • τμήματα αποκλειστικά για τεχνική
  • τμήματα χορογραφίας